Relacje inwestorskie

Kalendarium

octagon

12.2021

Założenie Bitfold AG

Założenie Bitfold AG - objęcie akcji i przyjęcie Statutu Spółki przed notariuszem Florian Müller, w siedzibie kancelarii notarialnej LEXcellence w Szwajcarii, Kanton Zug. W dniu 9 grudnia 2021 r. Spółka została zarejestrowana w Handelsregisteramt Kanton Zug, Urząd Rejestru Handlowego Kantonu Zug, Szwajcaria.

octagon

04.2022

Zawarcie przez Bitfold AG i Bitfold R&D sp. z o.o. umowy przedwstępnej sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych Bitfold R&D sp. z o.o. w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej Bitfold AG, poprzez rozpoczęcie produkcji, do świadczenia usług na bazie tych wyników lub do zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, Bitfold AG zobowiązała się do komercjalizacji rezultatu projektu BITFOLD we współpracy z Bitfold R&D sp. z o.o. lub innym przedsiębiorstwem działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

octagon

02.2023

Nabycie przez Bitfold AG wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Bitfold R&D sp. z o.o. – tym samym Bitfold AG stała się jedynym wspólnikiem spółki realizującej projekt badawczo-rozwojowy o nazwie: Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii.

octagon

2017-09.2023

Dotychczas pozyskane środki

Pozyskane środki

*NCBiR - ok. 17 920 000 zł - środki pozyskane przez Bitfold R&D sp. z o.o. (stan na dzień 27.11.2023 r.) - w ramach realizowanego przez spółkę projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii”, objętego dofinansowaniem udzielonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na podstawie umowy zawartej przez NCBiR i Spółkę z dnia 23 grudnia 2020 roku o numerze: POIR.01.01.01-00-1101/20-00.

**PRYWATNI INWESTORZY – ok. 20 270 000 zł - środki pozyskane od Inwestorów prywatnych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bitfold AG i objęcia akcji nowej emisji albo sprzedaży akcji Bitfold AG przez akcjonariusza Emitenta, tj. Fundację „Blockchain Development Foundation” z siedzibą w Łodzi, przeznaczone na rozwój projektu Bitfold.

Środki pozyskane od prywatnych Inwestorów, w podziale na lata

Pozyskane środki
octagon

10.2023

Wczesny prototyp wypracowany przez spółkę zależną - Bitfold R&D sp. z o.o. - ze sprzętową implementacją techniki air-gap (układ FPGA) izolującą procesor kryptograficzny od dostępu on-line. Wyposażony w procesor aplikacyjny iMX8, wyświetlacz 5.5" AMOLED i bezpośrednią łączność z Internetem (modem LTE i łączność bezprzewodowa). Własny system operacyjny oparty o jądro Linux i aplikacja portfela kryptowalutowego.

octagon

Rada Dyrektorów Bitfold AG
(organ zarządzający)

Kamil Gancarz

Kamil Gancarz

Przewodniczący rady dyrektorów
Bitfold AG, Założyciel

Katarzyna Lasota Heller

Katarzyna Lasota Heller

Członek rady dyrektorów Bitfold AG

Katarzyna Pieniądz

Katarzyna Pieniądz

Członek rady dyrektorów Bitfold AG

Akcjonariat

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów % Kapitału zakładowego % Głosów na WZ
Stiftung Servi Dei, Patris Venantii (Fundacja z siedzibą w Liechtensteinie)
5 678 427 5 678 427 55,7754% 55,7754%
Tomasz Pochylski
973 900 973 900 9,5660% 9,5660%
Fundacja "Blockchain Development Foundation" z siedzibą w Łodzi
830 865 830 865 8,1610% 8,1610%
Pozostali akcjonariusze
2 697 684 2 697 684 26,4976% 26,4976%
Ogółem 10 180 876 10 180 876 100,0000% 100,0000%

Statut

Kontakt dla Inwestorów

Bitfold AG

(Aktiengesellschaft - Spółka Akcyjna)

Mühlegasse 18
6340 Baar
Canton Zug / Szwajcaria
CHE-266.860.023

office@bitfold.com

Organ rejestrowy:
Handelsregisteramt Kanton Zug
Urząd Rejestru Handlowego Kantonu Zug
Szwajcaria

Kapitał zakładowy: CHF 101 808,76

Relacje inwestorskie

Jakub Żurawiński

Co-founder
Kierownik Działu Rozwoju Biznesu w Bitfold AG

jakub@bitfold.com

Wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją w spółce zapraszamy na naszego LinkedIn.